გარეშე: სხვადასხვა

მიცვალებულის ხსოვნის წიგნით პატივისცემა

COVID-19 პანდემიის გამო, ბევრი დაკრძალვა და მემორიალი ვირტუალურია (ან დამსწრეები ძალიან შეზღუდულია). გარდაცვლილის პატივსაცემად მეხსიერების წიგნის შექმნა გააზრებული გზაა თქვენი პატივისცემისა და ოჯახისა და მეგობრებისთვის ემოციური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად.